Hvordan utnytte SuperSmolt teknologien?


Mange settefiskanlegg erfarer tapt tilvekst i forbindelse med mørkestimuli. Ved hjelp av SuperSmolt-programmet slipper man mørkestimuli og dermed kan fisken utnytte sitt normale tilvekstpotensiale. Ønsket snittvekt ved overføring til sjø oppnås tidligere enn tradisjonell produksjon, og utsettidspunktet kan framskyndes i mange tilfeller med 3-4 uker. Dette åpner flere muligheter:


  • Sette ut 0-åring tidligere enn planlagt.

  • Produsere større 0-åring til samme tid som tradisjonell 0-åring.

  • Sette ut planlagt 1-åring som 0-åring allerede på høsten (”akutt 0-åring”).

  • Produsere en økt andel av biomassen som 0-åring, og ta denne ut like før oppstart av programmet. Ingen planlegging med mørkestimuli.

  • Smoltifisering sen høst/tidlig vinter for overføring av smolt til kar med sjø på land. Deretter levering av stor tidlig vårsmolt. Ferskvannsbesparende og god utnyttelse av vekstpotensiale til fisken, men høyere helserisiko.

  • Synkronisering av smoltifiseringen både hos 0-åring og 1-åring (som formål eller i kombinasjon med annen bruk).

  • Unngå desmoltifisering ved forsinket levering, da programmet kan holde fisken i smoltvinduet.

  • Bedre presisjon på utsett tidspunkt – mindre avvik i produksjonsplan.

  • Strategisk bruk for å redusere sykdomsrisiko.


I de tilfeller hvor man får ut biomasse fra settefiskanlegget tidligere enn planlagt kan man øke produksjonen av smolt fordi man har ledig kar- og vannvolum. En kan lage 0-åring av all fisk som er stor nok – dette kan en ikke gjøre med lysstyring. Den ledige produksjonskapasitet i settefiskanlegget kan utnyttes til 0-åring eller 1-åring produksjon.


Når fisken overføres til sjø tidligere på høsten, vil fisken få lengre tid med høyere veksttemperaturer og produksjonstiden blir kortere.


En størst mulig fisk i desember er ansett å redusere den biologiske risikoen for vintersår i vinterhalvåret.


Hjertesprekk forekommer hyppigst på fisk over 2 kg i vinterhalvåret. Tidligere høstutsett gir mindre biomasse stående i sjø når fisken er over 2 kg andre vinteren i sjø. Slik kan en redusere risiko for hjertesprekk ved å bruke SuperSmolt metoden til å få tidligere utsett på høsten.


Generelt vil størst mulig smoltstørrelse ved utsett i merd, gi kortere produksjonstid i sjø. Dette reduserer risiko for flere sykdommer som opptrer i sjøvannsfase.Publisert 11. mars 2008
Arthur Lyngøy
Er SuperSmolt like bra som annen smolt?

Derfor lager SuperSmolt metoden smolt

Biologiske begrensninger ved bruk av SuperSmolt